Bakgrunn / Erfaring

Heisplan AS ble etablert i februar 2008 av erfarne heiseksperter, og er nå eid av Cibes Lift Norge AS siden 2022. 
Litt om Heisplans personell og bakgrunn fra heisfaget:

Roy Hellum 
Styreformann
Teknisk Leder / Prosjektleder
Ledende Installatør.
Roy er montør med 30 års erfaring fra Kone, Uni Heis, Heisteam As og Sanne Heis AS.

Tore Nakken
Salgsansvarlig / Prosjektleder
7 år i Sanne Spesialheiser som Prosjektleder / Salgsleder.
10 år som Daglig leder / Prosjektleder i Heisplan As

Geir A. Bøstrand 
Prosjektleder for landbaserte heiser.Geir har vært ansatt i Sanne Spesialheiser som prosjektingeniør fra 2000, og fra 2005 som prosjektleder og avdelingsleder i Thyssenkrupp Elevator AS avd.  Ålesund frem til desember 2021. Geir har lang erfaring i bransjen, og har solgt og prosjektert både nye heiser og modernisering av heiser. Han har også bred erfaring med leveranser til skip og maritime anlegg.  

Helge K Wiig
Prosjektleder og Supervisor i Marine og Offshore avdelingen.
Helge er vår spesialist på design av spesialheiser og marineheiser.
Han er erfaren heismontør med fagbrev.
Han er også 3D DAK operatør som er kapabel til å trylle frem de beste løsninger for oss og våre kunder.
Helge har 20 års erfaring fra heisfaget og er en sterk problemløser og en meget løsningsorientert medarbeider.

 

Samlet har vi konstruert, solgt og prosjektert over 2000 heisanlegg i Norge.

 

Hms og kvalitet

Helse, miljø, sikkerhet, og kvalitet. Hos Heisplan er dette en og samme sak. HMS-K

Mål
Helse, miljø og sikkerhet med tillegg for Kvalitet (HMS-K) er en naturlig del av Heisplan.
Målet med vår HMS-K politikk er å etablere og opprettholde en kultur der det er ingen ulykker, utslipp, skader eller tap.

HMS-K styring
Heisplan vet at et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for å oppnå god sikkerhetskultur og gode resultater. Vi mener også at oppriktig engasjement fra ledelsen er en nøkkelfaktor i å nå målet om ingen ulykker, utslipp, skader eller tap.
I Heisplan er alle like mye ansvarlig for gjennomføringen av det systematisk og forebyggende HMS-K arbeidet, samt for å oppmuntre og fremme en sunn helse, miljø og sikkerhets kultur.

En av de viktigste faktorene i å arbeide trygt og riktig er at hver enkelt ansatt anerkjenner hans eller hennes ansvar i å utføre sitt arbeid med sikkerhet og kvalitet i tankene hele tiden.

Styringssystem
Heisplans styringssystem inkluderer også kvalitetskontroll både for ansatte og partnere.
Styringssystemet er utviklet i samarbeid med dyktige partnere som arbeider med dette som hovedfelt hver eneste dag.

Naturmiljø
Produksjon og installasjon av våre produkter innebærer alltid en viss risiko for utslipp i naturen. Men vi krever at våre leverandører har samme filosofi som oss på dette området, og at vi ikke skal påvirke miljøet rundt oss på en negativ måte.
Selskapet arbeider aktivt for å nå sine mål om å hindre all negativ påvirking av miljøet.

Målet er å være den beste i bransjen når det gjelder å forebygge skader, miljøskader og tap for oss og for våre kunder.
Dette skal oppnås gjennom systematisk arbeid og aktivt holdnings skapende arbeid blant våre ansatte og våre partnere.
Beredskapsplaner er på plass for å begrense skade på miljøet i tilfelle uhell med utslipp fra våre produkter.

VI TAR ANSVAR!
• Vi skal unngå alle ulykker, skader og tap gjennom forebyggende HMS-K arbeid.
• Vi skal unngå negative virkninger av våre aktiviteter på helse og miljø.
• Vi skal sikre materiell, informasjon og verdier.
• Vi skal ha høy etisk standard.
• Vi skal fremme trivsel og faglig utvikling.

Kvalitet
Alle ledd i Heisplans prosesser er preget av kvalitet. Dette gjelder like mye selve prosessen, som det endelige produktet. Kunder skal ha en følelse av god oppfølging og ett godt produkt fra første kontakt med oss. Heisplan har utarbeidet og følger strenge kontrollplaner for hele prosessen i sitt daglige arbeid Man kan korte det ned til vår filosofi: Vi tar ansvar….

Sosial ansvar
Heisplans hovedmålsetting er at kunder skal være fornøyd med helheten av våre leveranser. Derfor har vi også en grunnleggende positiv tanke rundt den sosiale siden, som skal sørge for at våre medarbeidere og samarbeidspartnere til enhver tid yter det optimale for kunden.

Den teknologiske utviklingen
Heisplans samarbeidspartnere er opptatt av å ligge i forkant av den teknologiske utviklingen, og Heisplan vil dermed alltid være der vi bør være i utviklingen.
I tillegg så sørger vi i Heisplan alltid for å være oppdatert på hva som kommer og hva som utvikles, og vi vil være tilstede på messer for heisfaget hvert år i Milano og München.

Trygghet
Heisplan har medarbeidere og samarbeidspartnere med lang fartstid i bransjen.
Det samme gjelder for samtlige leverandører.

Dette sikrer trygghet for kunden i form av flere separate partnere og leverandører som alltid vil være der.

Heisplan med partnere
Heisplan Gruppen (Heisplan med partnere)
Heisplan AS er nå kjøpt opp av Cibes Lift Norge, siden 2022.

Heisplan AS er tilstede i Ålesund, Oslo, Trondheim og Larvik. 
Vårt langsiktige mål er å dekke hele Norge gjennom partnere eller servicepunkt. 

Heisplan AS solgt og overlevert

Pr mars 2018 har Heisplan AS solgt og overlevert ca. 1100 standard og spesialheiser. Vi kan også levere løfteplattformer fra Cibes. 
Vi er meget godt fornøyd med den strålende mottakelsen vi har fått i markedet og ser lyst på årene som ligger foran oss. Vi har en økende kundemasse som også kjøper sin andre og tredje heis hos Heisplan, noe vi ser på som en tillitserklæring fra markedet. Derfor takker vi alle våre gamle, og nye kunder, for tilliten, og ser frem mot nye og spennende prosjekter sammen med dere i fremtiden