Heisplan Spesialheiser Offshore og Marine

Spesialheiser for offshore og marine

Heisplan er ett firma som er spesialister på tilpassing av egne heisprodukter.
Dette betyr at vi svært ofte kan bygge om våre produkter iht brukers / bruksområdes ønsker og behov.

Vi tenker ut tilpassninger som kan komme gjennom de påkrevde godkjenningsprosesser og tar på denne måte frem løsninger som våre kunder kan ha stor nytte av.

Vi tar også frem helt nye løsninger basert på de behov som fra tid til annen dukker opp og som ikke dekkes av standardprodukter.

En av disse løsninger er den nye HP Marine Mini.
Den er for øvrig ikke så MINI som navnet tilsier når man går inn i heisen og bruker den.
Den er der like romslig som alle andre heiser.
Den er mer MINI med tanke på den plass hele installasjonen tar i skipet.

HP Marine Mini brukes nå blant annet til eksisterende passasjerferger som trenger ettermontering av heis.
Den er godkjent av NMD og DNV og kan bygges inn der man normalt sett ikke får inn en standard heis.
Den går noe saktere enn en standard heis, men er fullt ut en fullgod personheis som tilfredstiler kravene iht universal utforming.

HP Rack & Pinion. (HP Tannstangsheiser)

I samarbeid med GEDA i Tyskland kan Heisplan nå også tilby tannstangsheiser for bruk på Semisub rigger, for eksempel i søyler og  derric.
Vi kan også tilby spesialtilpassede heiser i derric med forskjellige EX klasser. Også med EX på mekanisk konstruksjon.

Vi kan også tilby komplette moderniseringsløsninger til eksisterende tannstangsheiser om bord i rigger.
Vi kan der bytte ut hovedramme med drivmaskiner, el anlegg, dører osv.

HP GEDA SH tannstangsheiser spenner over laster fra 300 til 2700 kg, og hastigheter fra 24 til 60 m/min.

Heisplan har også rene vareheiser for bruk i offshore og marine miljøer.
Laster fra 100 til 20.000 kg.

Og alle heistypene nevnt over kan tilpasses til sitt spesielle bruksområde.

Har du ett problem eller en idé, så vil vi alltid prøve å finne løsningen for deg.
Ta kontakt, test oss gjerne.
Vi vokser med utfordringer.