Heisplan Rulletrapper

Heisplan Rulletrapp

Vårt modellutvalg innen rulletrapper og rullebånd består av SJEC modellene, FES, FEH, FET, FEF og FEW.

  • Modellene FES og FEH er standard rulletrapper med 30 til 35 graders stigning.
  • Modellene FET og FEF er standard rullefortau/rullebånd med 10,11 og 12 graders stigning.
  • Modellen FEW er ett horisontalt rullende fortau med maks 6 graders stigning.


For infoblad om våre rulletrapper og rullebånd sjekk linkene til våre PDF brosjyrer under her.