Heisplan Marine/Offshore

Heisplan Marine/Offshore SolutionsHeisplan Marine Offshore

For English version, please use this link:  

http://www.marine-elevator.com

  • Personheiser og Vareheiser
  • Proviantheiser
  • Heiser for skip og offshore installasjoner

Herunder vil vi få presentere vårt maritime konsept.

Vi har både standard modeller og skreddersøm.

Vi skreddersyr heiser for skip ut fra kunders spesifikke behov.

For skreddersøm modeller vil hvær enkelt heis kunne få sin helt egen utforming og løsning. Alt tilpasses etter skipets og brukers behov innenfor Europeiske godkjente rammer.

Heiser konstrueres etter gjeldene ISO krav samt krav fra det enkelte sertifiseringsorgan. (DNV eller Lloyds)

Heiser konstrueres i AutoCad samt Autodesk Inventor og tegninger kan leveres i 3D. Ved kompliserte oppdrag kan full ”prøvekjøring” av konstruert anlegg foretas elektronisk før bygging av produktet finner sted.
På denne måte avdekker vi alle utfordringer før de dukker opp i installasjonsdelen av prosjektet.

Den maritime produktgruppen består av:

  • Personheiser
  • Vareheiser
  • Proviantheiser
  • Vareheiser i produksjonsanlegg.

Vi har også svært spesialiserte heiser for maritim og offshore aktivitet, for eksempel EX heiser og IP heiser.

Se da under: Heisplan Spesialheiser, eller klikk her:   http://www.heisplan.no/no/Heisplan-Spesialheiser/236

Vi utfører også vedlikehold/service og reparasjoner på andre produkter og besøker de fleste skip og flytende offshore installasjoner. Også tannstangsheiser. (mye brukt som søyleheiser i flytende og faste offshore installasjoner)

Vi har nylig også fått godkjent våre Marine Mini heis av NMD (Sjøfartsdirektoratet). Dette er ett produkt som kan benyttes på eksisterende skip med bruk for heis, der det er vanskelig å få plass til en konvensjonell heis. For eksempel eksisterende passasjerbåter.

På våre Vare / Småvareheiser side http://www.heisplan.no/no/Heisplan-Vare-Smavareheiser/180 )  vil dere finne oversikt over våre BKG modeller som i de fleste tilfeller kan leveres som Marinegodkjente løsninger.

Er det ønskelig så kan heisene monteres ferdig i prefab sjakter for å senkes direkte ned i skipet hos båtbygger/verft og koples til strøm.  (Plug & Play delivery).

Ta kontakt for nærmere info rundt våre muligheter.

Hilsen oss i Heisplan Marine Solutions.