Maskinromløs heis i heltrebygg

Maskinromsløs heis i heltrebygg med heisen festet i tresjakt i skibygda Stranda på Sunnmøre.

Maskinromløs heis i heltrebygg

Maskinromløs heis i heltrebygg