Avdeling Trondheim

Fra 1.8.2014 har Heisplan as opprettet egen avdeling i Trondheim.

Dette blir under navnet Heisplan Midt Norge AS.

Vi har der gått i samarbeid med to dyktige lokale montører, som vil kunne håndtere lokale prosjekter på den aller beste måte.

Vi ønsker Trygve og Henrik velkommen i Heisplan.

Heisplan Midt Norge AS skal ta seg av service og vedlikehold på alle eksisterende anlegg og kunder i regionen, og vi ønsker også alle nye kunder hjertlig velkommen.

"Heisplan Midt Norge - kjentfolk du er trygg med"